herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE o wydaniu w dniu 22.10.2015 r. decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu n/c Dn 90 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 146 i 142/38 - obr. 26, położone przy ul. Piłsudskiego, Derdowskiego w Grudziądzu

 

                                                                                                                                                                                                                                   Wywieszono dnia, 22.10.2015 r.
                                                                                                                                                                                                                                     Zdjęto dnia, 06.11.2015 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                                                                         Grudziądz, 22.10.2015 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.8.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm..), w związku ze złożonym wnioskiem przez Panią Małgorzatę Jercha, reprezentującą Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spółka Jawna, działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę gazociągu n/c Dn 90 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 146 i 142/38 - obr. 26, położonej przy ul. Piłsudskiego, Derdowskiego w Grudziądzu, informuję, że w dniu 22.10.2015 r. wydano decyzję nr 10/2015 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 26-10-2015 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 26-10-2015 15:20