herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 listopada 2015 r.

Grudziądz, 18 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XIV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 listopada  2015 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1. Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z  XII sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz;

4. Uchwała  w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7. Uchwała w sprawie  określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych;

8. Uchwała w sprawie „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego na

2016 rok”;

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w sprawie zasad korzystania przez mieszkańców Gminy Grudziądz z uprawnień wynikających z Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;

11. Uchwała w sprawie  połączenia Centrum  Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu z Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu;

12. Uchwała w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza;

14. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza;

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Cegielnianej 21;

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu;

18. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz;

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz;

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz;

21. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu;

22.  Interpelacje;

23.  Zapytania i wolne głosy;

24.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 29-10-2015 16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 19-11-2015 11:37