herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz

Grudziądz, 2 listopada 2015 r.

FE.602.1.2015

  

OGŁOSZENIE

Prezydenta Grudziądza

o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz” (zwanego dalej: PGN) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”.  

Przedmiotem PGN jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji
w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Celem strategicznym PGN jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju społecznego-gospodarczego miasta Grudziądza do 2020 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów a także z uzgodnieniami dot. zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w „Prognozie oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz” - w terminie od 2 listopada 2015 roku do
23 listopada 2015 roku:

1. W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, budynek C,
pok. 4 (sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) – w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00),

2. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (http://www.grudziadz.pl),
na stronie Biuletynu Publicznego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (http://www.bip.grudziadz.pl – w dziale Informacje - Ochrona środowiska) oraz na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych gminy – miasto Grudziądz (http://www.konsultacje.grudziadz.pl).

Jednocześnie zawiadamiam, że uwagi lub wnioski do projektów ww. dokumentów można składać w terminie od 2 listopada 2015 roku do 23 listopada 2015 roku w jednej
z następujących form:

- w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłania na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Funduszy Europejskich, ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudziądz,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, budynek C, pok. 4 (sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) – w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00),

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej [bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.)] poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: w.golab@um.grudziadz.pl.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu (tj. po 23 listopada 2015 roku) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Prezydent Grudziądza.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 02-11-2015 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 02-11-2015 14:11