herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej i piętrzenie wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej


Grudziądz, dnia 16.11.2015 r.

  GK-I.6341.13.2015

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.
z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 16.11.2015 r. na wniosek: Pana Pawła Młynek, Prezesa IB Inżynieria Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Franciszka Złotnikiewicza, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

  1. na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Niziny Chełmińskiej zlokalizowanej na dz. nr 7 obr. 134 w Grudziądzu oraz na dz. nr 72/6 obręb Rozgarty gmina Grudziądz,

  2. na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej oraz kanału ulgowego w profilu „starego czerpaka”.

Stosownie do art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.
z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), jeżeli liczba stron w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20 - stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, wynikających z art. 10 Kpa. Istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i uwag w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8 (tel. 56 45 10 309).

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie: www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
a ponadto przesyła się do Urzędu Gminy Grudziądz i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu celem podania do publicznej wiadomości.

Po dokonaniu się publicznego ogłoszenia prosi się o odwrotne przesłanie do Prezydenta Grudziądza potwierdzenia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. Urząd Miejski Wydział Organizacyjny

  2. Urząd Gminy Grudziądz (2 egz.)

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

  1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (2 egz.)

ul. Małogroblowa 1, 86-300 Grudziądz

  1. GK-I. - a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 19-11-2015 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2015 11:39