herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 462/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 462/15
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;

2) Anna Tadych - podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji;

3) Łukasz Froncek – referent w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,

2) przedłożenie Prezydentowi Grudziądza propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulegnie rozwiązaniu.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 29-12-2015 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2015 09:56