herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 29.12.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2015 na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/27, 1/35, 1/52, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu

                                                                                                     Wywieszono dnia, ………… 2015 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia,     …………. 2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                             Grudziądz,  29.12.2015 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.9.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.), w związku ze złożonym wnioskiem Panią Magdalenę Rybczyńską, reprezentującą firmę STULSZ Magdalena Rybczyńska,   ul. Lipowa 43A, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/27, 1/35, 1/52, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu, informuję, że w dniu  29.12.2015 r. wydano decyzję nr 12/2015 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 29-12-2015 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2015 15:36