herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 31 grudnia 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14 / 2015 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej; na działkach nr 10 i 11/2 w obrębie nr 120, położonych przy ul. dr Ludwika Rydygiera w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                  

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.12.2015                                                                                                                                                                                               Grudziądz, 31 grudnia 2015  r.       

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej; na działkach nr 10 i 11/2 w obrębie nr 120, położonych przy ul. dr Ludwika Rydygiera w Grudziądzu, informuję że w dniu 31 grudnia 2015 r. wydano decyzję nr 14 / 2015 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 31-12-2015 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 31-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 31-12-2015 08:17