herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.01.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2016 na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 42, 43, 44 - obr. 71 oraz działce nr 13/3 - obr. 70, położonych przy Drodze Kurpiowskiej w Grudziądzu

                                                                                                    Wywieszono dnia, 12.01.2016 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia,           26.01.2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                              Grudziądz,  12.01.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.14.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej  na działkach nr: 42, 43, 44 - obr. 71 oraz działce nr 13/3 – obr. 70, położonych przy Drodze Kurpiowskiej w Grudziądzu, informuję, że w dniu  12.01.2016 r. wydano decyzję nr 1/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 18-01-2016 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 18-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 18-01-2016 07:40