herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o udzieleniu Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz piętrzenie wód tego kanału


Grudziądz, dnia 25.01.2016 r.

  GK-I.6341.13.2015

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

  

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony postępowania,

że decyzją z dnia 22.01.2015 r. znak: GK-I.6341.13.2015 udzielono Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek udzielono pozwolenia wodnoprawnego:

  1. na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej zlokalizowanej na dz. nr 7 obr. 134 w Grudziądzu oraz dz. nr 72/6 obręb Rozgarty gmina Grudziądz,

  2. na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej (zwanej starym czerpakiem) oraz przepustu kanału ulgowego do poziomu 18,35 m n.p.m. w okresie od 15 maja do 15 sierpnia, za wyjątkiem okresu sianokosów, przepływów wielkich wód lub sytuacji szczególnych, z zachowaniem przepływu nienaruszalnego Qn=0,5 m3/s.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej oraz z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8, w godzinach urzędowania urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie: www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, a ponadto przesyła się do Urzędu Gminy Grudziądz i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu celem podania do publicznej wiadomości.

Po dokonaniu się publicznego ogłoszenia prosi się o odwrotne przesłanie potwierdzenia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. Urząd Miejski Wydział Organizacyjny

  2. Urząd Gminy Grudziądz (2 egz.)

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

  1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (2 egz.)

ul. Małogroblowa 1, 86-300 Grudziądz

  1. GK-I. - a/a

Sprawę prowadzi:

Maria Wiergowska

Tel. 56 45 10 309

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 29-01-2016 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2016 07:53