herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Protokół z   XXIII sesji

Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

 

 

 

XXIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 14:50. W posiedzeniu udział wzięło 22 radnych.

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel  dokonała otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitała Pana Janusza Dzięcioła Posła RP, radnych, prezydentów, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

            Sekretarzem obrad był radny Tomasz Smolarek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/

 

Ad. 1 c

            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z XXII sesji Rady Miejskiej Grudziądza.

 

Ad. 2

            Informacje Prezydenta Grudziądza

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta Grudziądza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

/Wystąpienie Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowski ego stanowi załącznik Nr 3a/

 

Ad. 3

            Sprawozdania z działalności za rok 2007:

 

a)      Powiatowego Urzędu Pracy – załącznik Nr 4 do protokołu,

b)      Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik Nr 5 do protokołu,

c)      C) Komendy miejskiej Policji – załącznik Nr 6 do protokołu,

d)      Straży Miejskiej – załącznik Nr 7 do protokołu,

e)      Miejskiego Ośrodka Po mocy Rodzinie – załącznik Nr 8 do protokołu,

f)       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – załącznik Nr 9 do protokołu,

g)      Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień – załącznik Nr 10 do protokołu,

h)      Powiatowego Inspektora Weterynarii – załącznik Nr 11 do protokołu,

i)        Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – załącznik Nr 12 do protokołu,

j)        Miejskiego Rzecznika Konsumentów – załącznik Nr 13 do protokołu,

k)     Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza – załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Wszystkie w/wym sprawozdania były omawiane na posiedzeniach komisji.

 

Ad. 4

            Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grudziądza za rok 2007

 

/Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

            Prezydent Grudziądza Robert Malinowski przedstawił sprawozdanie.

 

/Wystąpienie Prezydenta stanowi załącznik Nr 16  do protokołu/

 

            Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Malinowska – Mizera odczytała opinię Komisji  w sprawie wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

 

/Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

            Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel odczytała uchwałę Nr 55/2008 Składu Orzekającego Nr 5 RIO.

 

/Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

            Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożył oświadczenie w imieniu Klubu.

 

/Oświadczenie stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/

 

 

Radny Łukasz Mizera

            Panie Prezydencie, zgadza się, wykonał Pan budżet, ale bądźmy uczciwi, co w tym budżecie było nie do wykonania.

Szanowni państwo, mówimy o tym, że budżet był wyborczy poprzedniego Prezydenta Miasta, idąc do wyborów Pan Prezydent składał pewne obietnice,  deklaracje, składał pewien pakiet obietnic mieszkańcom wydawanych w formie wydawnictwa kolorowego, w formie bajek, w formie różnych innych historii i trzeba pamiętać o tym, że decydując się na start w wyborach i na to, że będzie się odpowiadało za nasz los, to te pomysły trzeba zrealizować i wprowadzić do budżetu. Tak, jak Pan Prezydent słusznie zauważył w swoim wystąpieniu było wiele zmian do budżetu, ja w ciemno mogę Pana Prezydenta zapewnić i mogę być 100% pewny, że każdy dobry pomysł na inwestycje bez problemu przez tę Radę zostałby przyjęty, a o ile nie było dobrych pomysłów, trzeba je zrealizować, zastanawiające jest  to, że złych pomysłów również nie było. Mówimy o tym z jednej strony, ze ten budżet, który był, to był budżetem poprzednika, a za chwilę  Pan Prezydent w pozyskanych złotówkach wymienia inwestycje, które również przez poprzednią ekipę były zapoczątkowane. Tak naprawdę mówiąc o  merytorycznych wielkich sukcesach Pana Prezydenta, zastanówmy się przede wszystkim nad tymi największymi inwestycjami, które tu wielokrotnie zostały poruszone. Po pierwsze, trasa średnicowa, w miesiącu kwietniu dowiedzieliśmy się, że do miesiąca marca wszystko było idealnie, w miesiącu kwietniu dowiedzieliśmy się o opóźnieniach, dzisiaj, to jest koniec kwietnia, za tym idą wymierne koszty, merytoryczne wymierne koszty, których do dzisiaj jeszcze nie znamy, Pan Skarbnik obiecał, że w najbliższej przyszłości po zakończeniu realizacji tej inwestycji dowiemy się, ile nas te opóźnienie kosztowało. To jest pierwsza z tych wielkich inwestycji, nad którą możemy się skupić, oczywiście wiem, że Pan Wiceprezydent przyniesie na ten czerwiec zestaw kolorowych obrazków i będzie nam opowiadał o wszystkich utrudnieniach, o drzewach w rowach i o tego typu historiach, o drogach do nikąd. Jednak fakt pozostaje bezsprzeczny, że inwestycji nie udało się zakończyć w zakładanym terminie i z tego tytułu miasto jednak jakąś stratę finansowa odnotuje.

            Kolejną dużą inwestycją zrealizowana jest Dr. Łąkowa i tutaj dzięki tak naprawdę wykonawcy, bo tutaj doskonale widzimy, jaka jest różnica, jeżeli jest wykonawca, którego nie trzeba pilnować, to wszystko idzie idealnie, tam gdzie nie trzeba nic robić, to tam wszystko kończy się dobrze.

            Co do szpitala, rzeczywiście trzeba przyznać Panu Prezydentowi, że szpital otrzymał dość dużą pomoc finansową, ale nie można zapominać o kilku podstawowych rzeczach. Pierwszym ,poruszonym już przez Pana Prezydenta, kontrakcie wojewódzkim. Kontrakt wojewódzki podejmowany jest uchwałą Sejmu na szczeblu krajowym, to jest w formie ustawy budżetowej  krajowej, więc te pieniądze były dzielone między kilka projektów, między innymi między operą w Bydgoszczy, ten projekt się zakończył, więc tych pieniędzy dla Grudziądza było znacznie więcej. W perspektywie mówienia o szpitalu musimy również pamiętać, że powstaje autostrada A 1 koło Grudziądza i zgodnie z przepisami unijnymi trzeba zapewnić również o odpowiednie zabezpieczenie medyczne dla tego fragmentu autostrady. Stąd tez nie jest dziwna decyzja Marszałka o tym, że tych pieniędzy musi być więcej dla szpital w Grudziądzu, ponieważ bez tego szpitala powstawanie autostrady jest mocno zagrożono, a poza tym nie wyobrażam sobie, żeby inny ośrodek ratownictwa medycznego na taką skalę, z takim ,zapleczem byłby w stanie funkcjonować, pomijając fakt, ze ten szpital generalnie w Grudziądzu powstaje prawie tyle lat, co ja żyję. Stąd też, jak to wszystko do kupy zbierzemy, to nie ma się co dziwić, że te pieniądze na szpital otrzymaliśmy. Sukcesy, no są wzrost, są rzeczywiście wzrosty w osiągniętych dochodach, ale tak, jak Pan Prezydent zauważył,  również  nie są dziełem samorządu, to ze nasi mieszkańcy ciężko pracuję w Grudziądzu, to że grudziądzcy przedsiębiorcy borykający się od wielu lat z trudną sytuacją złapali ten lepszy, drugi oddech i  sytuacja w ogóle na rynku krajowym eksportu, importu w znacznej mierze się poprawiła, to te pieniądze są, ci ludzie pracują, u większych właścicieli firm w Grudziądzu są to ludzie, którzy pracują po dwadzieścia lat i w końcu doczekali się takiego czasu, w którym są w stanie realizować odpowiednio i właściwie swoje zamierzone cele. Jeszcze jest jedna kwestia, o której Pan Prezydent był łaskawy zapomnieć, to rzesze Grudziądzan, którzy wyjechali za granicę, to jest kilka tysięcy ludzi, którzy pracując za granicą regularnie przysyłają  tutaj swoje pieniądze, przez co napędzają niejako konsumpcję na tym rynku lokalnym, co również ułatwia życie [przedsiębiorcom i zwiększa ilość podatków odprowadzanych.

Niewątpliwym sukcesem Pana Prezydenta był również dobór kadry, zatrudnianie różnego rodzaju pełnomocników, bo to o ile się nie mylę, to również było wpisane w budżecie na poprzedni rok, to rzeczywiście jest sukces.

            Czy są porażki. Tak, jak mówiłem 30 mln nadpłynności, raptem odrobina ponad połowę dopuszczalnego ustawowo deficytu zadłużenia. Zrezygnowaliśmy z wielkiej inwestycji, jaką miała być budowa parku wodnego, za wierzytelność, która leży w Wodociągach zrealizowanych i nie ma, płacimy odsetki od kredytów zaciągniętych tylko po to, żeby siedzieć na pieniądzach. Ja uważam, że w dzisiejszym świecie jest to działanie karygodne, mam nadzieję, że ono się zmieni.

Jeżeli mamy mówić dalej o wykonaniu budżetu, w skład budżetu wchodzą również wydatki ponoszone na wszelkie inne działania związane z osobą Prezydenta, szczególnie w wyszczególnionych przez Pana Prezydenta punktach, jak transport publiczny, w większości tych spraw zajmują się spółki, jaka jest sytuacja w spółkach, to doskonale wiemy, tego również nie musimy państwu przybliżać.

Ja uważam, że od strony merytorycznej i formalnej w tym budżecie nie można było się pomylić i nie śmiałbym nawet w jakikolwiek sposób podważać kompetencji Skarbnika, zresztą zrobiłoby to RIO, więc w tej kwestii merytorycznej, to nie ma o czym mówić.

W kwestii budżetu, o którym mówimy, o którym myślimy jako Grudziądzanie, to tych tematów jest mnóstwo. Patrząc na to od tej strony, którą żyjemy, to w żaden sposób nie mogę udzielić absolutorium Prezydentowi i będę głosował przeciwko temu wnioskowi.

 

Radny Michał Czepek

            Muszę na wstępie zaznaczyć, że jestem fanem mojego kolegi, mojego przedmówcy, jest doskonałym krasomówcą, myślę że mógłby zrobić wielka karierę na konkursie krasomówczym w Gołubiu Dobrzyniu w listopadzie, serdecznie polecam, chociaż na tym konkursie oczywiście trzeba mieć tez inne walory, trzeba pracować merytorycznie i mówić merytorycznie. Ja sobie wydrukowałem protokół z V sesji Rady Miejskiej, która się odbyła 31 stycznia 2007 r. i pozwolicie państwo, ze przytoczę kilka zdań wypowiedzianych właśnie przez mojego kolegę. Przewodniczącym Klubu radnych Wspólny Grudziądz jeszcze wtedy, przypomnę, do 30 maja 2007 r. był Łukasz Mizera. „Chciałbym tu w kilku słowach przedstawić stanowisko Klubu odnośnie budżetu na rok 2007. My również …(koniec strony A drugiej kasety) …o wielkich inwestycjach, ale generalnie ograniczają się one tylko i wyłącznie do infrastruktury drogowej\, pozostałe części nie są tak rozwinięte. To, co zastaliśmy nie jest tak kolorowe, jak wcześniej było przedstawione. My mieliśmy raptem półtora miesiąca, aby zapoznać się z tym planem i gwarantuję państwu obecnym na tej sali, jak i  pozostałym radnym, że budżet na każdej sesji musi być i będzie wciąż poprawiony, udoskonalony o polepszany. Traktujemy ten budżet jako wstęp do rozwoju, może chwalimy się pewnym poziomem przychodu, które miasto uzyskuje, to jest naturalna droga ewaluacyjna po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wcześniej tych możliwości nie było, dzisiaj otrzymały je wszystkie miasta i to po prostu ten proces jest naturalny, to nie jest niczyja zasługa. Wystarczy spojrzeć na obszar inwestycji zawartych w budżecie i zadać sobie pytanie, ile spośród nich wykorzystaliśmy możliwości w pozyskaniu środków unijnych. To musi zostać poprawione, to będzie poprawione, powstanie do tego odpowiednia jednostka i wierzymy, że zarówno do planów miasta, jak i do planów poszczególnych organizacji i przedsiębiorców będziemy mogli wyciągnąć rękę i tym planom wyjść naprzeciw. Liczę również na to, że w ciągu roku w budżecie znajdą się miejsca atrakcyjne dla inwestorów dokładnie przedstawione, że ta promocja miasta będzie  widoczna, bo jest sprawa kluczowa. Także po raz kolejny podkreślam, że popieramy ten budżet, bo musimy na czymś pracować i musimy mieć, co poprawiać.” , to jest Pana wypowiedź. Przytoczę jeszcze jedno zdanie „Gwarantuje państwu obecnym na tej Sali, jak i pozostałym radnym, że ten budżet na każdej sesji musi być i będzie wciąż poprawiany i udoskonalany i polepszany.” Ja mam pytanie do pana radnego Łukasza Mizery, jakie poprawki, jakie propozycje do budżetu w 2007 r. wniósł Pan, bo sprawdziłem protokoły, posiedzenia komisji, zarówno Komisji Budżetu, w której Pan uczestniczy, ale tez Komisji Rewizyjnej, w której jesteśmy razem i takiej j propozycji nie złożył Pan żadnej. Nie tylko Prezydent realizuje ten budżet miasta, oczywiście on jest wykonawcą tego budżetu, natomiast propozycje do budżetu składamy wszyscy i chciałbym panu przypomnieć, Panie radny, że nie będę mówił o takich drobnych Rzeczach, bo takich drobnych rzeczy było mnóstwo w budżecie w 2007 r., natomiast chcę przytoczyć, że jeszcze w czasie, kiedy Pan był Przewodniczącym Klubu Radnych Wspólny Grudziądz, a jeden z Pana kolegów z klubu, Pan Grzegorz Miedzianowski zaproponował olbrzymią inwestycję, która się znalazła w budżecie na 2007 r. pod nazwą „Budowa budynku socjalnego na ul. Nadgórnej”, która właśnie jest realizowana. Inną wspaniałą inwestycją, którą udało nam się wpisać dodatkowo, pomimo tego, że ten budżet był taki ciasny, a budżet nie jest z gumy, jak nam przypominał na każdym spotkaniu Pan Prezydent, to udało się wpisać projekt realizacji odnowy układu komunikacyjnego osiedla Strzemięcin. Zresztą w zeszłym roku wygospodarowaliśmy środki około 200 tys. na projekt budowlany, w tym roku tuż po wakacjach rusza budowa ronda, za rok ul. Śniadeckich, za dwa lata ul. Korczaka, takich przykładów było mnóstwo. Te rzeczy udało się wprowadzić do budżetu w czasie roku budżetowego tylko dlatego, że radni potrafili rozmawiać i dzięki ich mądrości te inwestycje można zrealizować. Dlatego  tak myślę, że te zarzuty, które tu padły przed chwilą z mównicy z Pana ust, Panie radny, to jest po prostu pański wyrzut sumienia, że oprócz krytyki w tej Radzie Miejskiej, to nie zrobił Pan nic konstruktywnego do budżetu w 2007 r.

 

Radny Łukasz Mizera

            Ja rozumiem postawę kolegi radnego Michała Czepka, że Pan Prezydent płaci mu za mało, w związki z tym chciałby 10% zarobić jako impresario, czy jako agent.

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel

            Panie radny, przepraszam bardzo, dyskusja brnie za daleko, rozumiem, że państwo chcieliby towarzysko wymienić się poglądami na własny temat. W tej chwili jesteśmy w punkcie „Sprawozdanie z budżetu miasta za rok 2007.

 

Radny Łukasz Mizera

            To ja Pani Przewodniczącej pragnę przypomnieć wypowiedź mojego przedmówcy, która nie miała nic wspólnego z oceną budżetu miasta mojej pracy w tej sali. Jeżeli pani Przewodnicząca uważa, że takie zachowanie jest w porządku, a moja odpowiedź jak najbardziej nie, to jest to dla mnie działanie stronnicze i nieodpowiednie.

            Panie radny, jak pan słusznie zauważył, to wszystkie zgłoszone poprawki przez Prezydenta, które uważałem za słuszne poparłem i również moimi głosami, jeżeli che Pan sobie przeliczyć, to te poprawki do tego budżetu zostały wniesione. Poparłem ten budżet, propozycji było kila, nie ma najmniejszego sensu, ja na tej Sali jestem przedmiotem bardzo częstych ataków z państwa strony i doskonale o tym wiem, że jeżeli przyjdzie odpowiedni moment, o ile w ogóle taki moment przyjdzie, to Pan radny będzie miał okazję niejednokrotnie głosować i moje poprawki i  poprawki, mam nadzieję w przyszłości Klubu SLD, a to, o czym Pan radny powiedział i moje rozstanie z tym klubem wynikało jasno, w tej sytuacji nie widziałem możliwości współpracy i zgłaszania jakichkolwiek poprawek, poza działalnością Pana Prezydenta, to tak naprawdę nie było żadnej innej działalności. Jeżeli mamy być tak merytoryczni, jak państwo chcą, to chciałbym wiedzieć, na ilu Komisjach Budżetu rozmawialiśmy o jakichkolwiek propozycjach. Debata radnych, panie Michale, czy była odnośnie projektów unijnych, czy były zgłaszane w ogóle jakiekolwiek, na jakiejkolwiek komisji, ja z przyjemnością się z tym materiałem zapoznam i z przyjemnością sobie taki materiał przypomnę, jeżeli rzeczywiście takie poprawki na komisjach głosowaliśmy. Bardzo się cieszę z tego powodu i dziękuję.

 

Radny Przemysław Ślusarski

            Ja poczułem się wywołany trochę do odpowiedzi, Pan radny Mizera uważa, że niewiele zostało zrobione na Komisji Budżetu i niewiele i  niewiele wniosków, czy projektów zostało zgłoszonych. Ja chcę tylko przypomnieć, że nie jest rola radnego czekanie tylko i wyłącznie na to, co zaproponują inni, ale samemu zgłaszanie różnych propozycji, uwag, itp. Jeżeli ktoś swoja pracę chce opierać tylko i wyłącznie na czekaniu na tym, co zrobią inni, to może jego pobyt w tej Radzie jest po prostu zbędny. Także chciałbym prosić Panią Przewodniczącą, żeby przerywała tak skrajnie nieuczciwe, czy złe wypowiedzi, mówiąc o tym, ze ktoś komuś za mało płaci, być może Pan radny nic więcej do powiedzenia, ale uważam że takich wypowiedzi nie powinno być, powinny być od razu przerywane.

            Przewodnicząca Klubu radnych Wspólny Grudziądz odczytała oświadczenie Klubu w sprawie sprawozdania budżetu za 2007 r.

 

/Oświadczenie stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/

 

Następnie oświadczenie w imieniu Klubu złożył Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Ruch dla Grudziądza Marek Czepek.

 

/Oświadczenie stanowi załącznik Nr  21 do protokołu/

 

Ad. 5

            Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza

 

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Małgorzata Malinowska – Mizera odczytała wniosek Komisji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

 

/Wniosek stanowi załącznik Nr 22 do protokołu/.

 

            Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel odczytała Uchwałę Nr 55a/2008 Składu Orzekającego RIO Nr 5 w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Grudziądz za 2007 rok.

 

/Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu/

 

            W związku z tym, iż nie było dyskusji, przystąpiono do glosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów ( za 13, przeciw 2, wstrzymało się 6) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/41/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 24 do protokołu/

 

Ad. 6

            Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/42/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 25 do protokołu/

 

Ad. 7

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/43/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 26 do protokołu/

 

 

Ad. 8     

Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy – miasto Grudziądz

 

Radna Małgorzata  Malinowska – Mizera

            Ja na wstępie chciałam powiedzieć, że będę głosowała za przyjęciem tej uchwały i z powodów formalnych i merytorycznych. Jednak chciałabym się odnieść do słów, które padły z ust Pana Prezydenta na posiedzeniu połączonych komisji w zakresie jakby  powodów, dla których ta uchwała jest podejmowana i sytuacji,  jaka miała miejsce do tej pory, to był głos w dyskusji na pewne zarzuty Pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego.  (koniec drugiej kasety) … 2006 decyzje o wniesieniu aportu do spółek komunalnych prawie nigdy nie były poprzedzone uchwałą Rady Miejskiej, poza pewnymi wyjątkami, kiedy miasto do spółki w ogóle przystępowało, ile pamiętam, to np. była sytuacja ze Spółką Geotermia , wtedy uchwała była, na podstawie jakby innych przepisów. Oczywiście nie wynikało to z bagatelizowania przepisów prawnych, tylko mieliśmy jasną, czytelną opinię prawną, że nie ma potrzeby żeby  jakby wniesienia aportem majątku komunalnego, jakiegokolwiek  majątku komunalnego do spółki komunalnej wymagało uprzedniej uchwały Rady miejskiej, zwłaszcza w kontekście przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i w kontekście uchwały z 1998 r., ona rzecz jasna nie dotyczy wszystkich przypadków, to zaznaczam, ale jest to uchwała z 22 kwietnia 1998 r. Nr LI/898/98 w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych. Zbycie, to jest również wniesienie aportu, myślę że tu wszyscy są zgodni. Faktem jest, że dotyczy tylko nieruchomości gruntowych, czyli tych aportów, które są nieruchomościami. W tej uchwale, przeczytam paragraf 1 punkt 1 „Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego decydowania w sprawach zbycia oraz nabycia nieruchomości.”, dzisiaj to jest Prezydent. Natomiast ja wiem, bo pamiętam z lat pracy, że w pewnych sytuacjach uchwały rady miejskiej jednak były, trudno mi powiedzieć dlaczego takie sytuacje były. Jak sądzę, to do tej pory prawnicy Urzędu Miejskiego też podobny pogląd reprezentowali., być może gdzieś tam się pojawiło nowe spojrzenie na sprawę, bo o ile wiem, to przez półtora roku sprawowania funkcji przez Pana Prezydenta też takie aporty w formie zarządzeń miały miejsce, ale gdybym mogła  poprosić o informację, czy były, na przyszłość, to będę wdzięczna, bo z tego co wiem, to tak. Uważam, że mimo wszystko ta uchwała jest potrzebna i będę głosowała za jej przyjęciem.

 

Radny Łukasz Mizera

            Ja bym chciał, żeby Pan Prezydent powiedział mi w takim wypadku, bo na komisji,  nie czuję się w pełni usatysfakcjonowany w świetle tego, co się dowiedziałem z wypowiedzi pana Prezydenta, jeżeli Pan Prezydent mógł mi wyjaśnić, na czym te nieprawidłowości zdaniem Pana Prezydenta polegały w momencie, gdy poprzedni Prezydent te aporty wnosił. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo takich słów Pan Prezydent na komisji używał i stąd moje pytanie, jak pan Prezydent to widzi teraz.

 

 

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Oczywiście w pełni zgadzam się z panią radną Małgorzatą Malinowską, że ta uchwała, jeszcze Pana Przewodniczącego Wardzińskiego z 1998 r. mówiła o nieruchomościach gruntowych, ale w świetle prawa, to są rozumiane jako nieruchomości i również zbycie, to jest aport. Natomiast ja się odniosłem jedynie do słów radnego, którego dzisiaj nie ma, Pana radnego Wiśniewskiego, ze jest to wyprzedaż majątku, itd., brak kontroli, nie był  upoważniony do takich stwierdzeń, bo sam wcześniej czynił zarządzeniami tego typu działania. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na coś innego, mianowicie zarządzenia dotyczyły aportu, natomiast były również zarządzenia dotyczące finansów. Proszę zwrócić uwagę na zarządzenie Nr 443/2004 wnoszące wkład pieniężny w wysokości 32 mln zł, one nie zostało skonsumowane na szczęście, chodziło o wkład pieniężny do Grudziądzkiego Parku Wodnego, ale takie zarządzenie było. Również dyskusyjna jest sprawa wnoszenia aportem np. sieci wodociągowych. Nasza dzisiejsza uchwała, propozycja dla państwa radnych precyzuje dokładniej uchwałę z roku 1998, która była uchwałą ogólną, nasza jest dzisiaj dokładniejszą i również umożliwia wnoszenia aportów mieszanych. Ja mówiąc o tych zarządzeniach poprzedniego Prezydenta, mówiłem, że nie ma akurat legitymacji formalnych, żeby mówić o wnoszenia wkładów gdziekolwiek, bo sam to czynił i również nie tylko nieruchomości, ale były to również wkłady pieniężne.

 

            Po zakończonej dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów  (za 17, przeciw 3) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/44/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 27 do protokołu/

 

Ad. 9

            Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Piłsudskiego

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/45/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 28 do protokołu/

 

Ad. 10

            Uchwała w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/46/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 29 do protokołu/

 

Ad. 11

            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

 

/Uchwała Nr XXIII/47/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 30 do protokołu/

 

 

Ad. 12

            Uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/48/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr  31 do protokołu/

 

Ad. 13

            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/49/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 32 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o zwolnieniu z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/50/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 33 do protokołu/

 

 

Ad. 15

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu imienia ppłk Stanisława Sitka

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/51/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 34 do protokołu/

 

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie przez gminę – Miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego  w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/52/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 35 do protokołu/

 

Ad. 17

            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę – miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/53/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 36 do protokołu/

 

Ad. 18

            Uchwała w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie i składowanie odpadu o kodzie 03 03 07 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymał się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/54/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 37 do protokołu/

 

Ad. 19

            Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu

 

            Do projektu uchwały Prezydent Grudziądza Robert Malinowski autopoprawkę, tj. skreślenie Pana Jacka Klawe ze składu Rady.

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania z autopoprawka. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymał się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/55/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 38 do protokołu/

 

Ad. 20

            Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziądza do złożenia zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, przeciw1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIII/56/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 39 do protokołu/

 

 

Ad. 21

            Interpelacje

 

            Interpelację złożył radny Michał Czepek.

 

/Interpelacja stanowi załącznik Nr  40 do protokołu/

 

 

Ad. 22             Zapytania i wolne glosy

 

            Odpowiedzi na zapytania otrzymali radni: Michał Czepek i Grzegorz Miedzianowski.

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki Nr 41 i 42 do protokołu/

 

Radny Przemysław Ślusarski

            Ja otrzymałem odpowiedź w sprawie ustawienia znaku przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy, skrzyżowania z ulicą Kościuszki, natomiast moja prośba dotyczyła innych też przejść. Ustawiono dwa znaki, rzeczywiście na skrzyżowaniu Fortecznej i ulicy Kościuszki, natomiast tam dzieci przechodzą jeszcze  na skrzyżowaniu przy ulicy Słowackiego i kolejne ulice. Prosiłbym, żeby tam tez takie znaki stały, bo brak znaku stwarza pewne niebezpieczeństwo dla przechodzących dzieci.

 

Radny Łukasz Mizera

            Wiem, że mamy debatę odnośnie MZK, ale chciałbym się do niej odrobinę lepiej przygotować i jeżeli mógłbym do tego czasu uzyskać, chciałbym coś zweryfikować i chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta odpowiedź na trzy pytania.

Czy prawdą jest, że koszty malowania autobusów ponosiła spółka i na tych   wcześniejszych  autobusach lakier, który się znajdował był objęty gwarancją, to jest jedna sprawa.

Druga sprawa, jak jest dokładnie wyliczony czas przejazdu tramwaju z tymi zmianami, które mamy wprowadzić, czy nie ma ryzyka według wyliczeń Pana Prezydenta, że gdzieś w okolicach teatru będzie potrzebna mijanka, żeby ten przejazd był możliwy.

Trzecie pytanie, czy prawda jest, że strata MZK za I kwartał wynosi ponad 330 tys. złotych.

 

 

 

Radna Małgorzata Malinowska – Mizera

            Panie Prezydencie, ja chciałabym poprosić, jeśli można, o sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej za I kwartał bieżącego roku.

 

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

            Ja mam wniosek związany ze znakami drogowymi, ulica Forteczna, na pewnym odcinku jest tam znak zakazu postoju, jest on notorycznie nie przestrzegany, więc albo zdjąć ten znak, albo egzekwować, bo tak ośmieszamy się.

 

Radny Przemysław Ślusarski

            W nawiązaniu do słów Pana radnego Mizery, chciałbym poprosić, może o odpowiedź nie teraz, ale jakieś skrócone sprawozdanie finansowe, dane finansowe dotyczące funkcjonowania MZK za rok ubiegły i za I kwartał 2008 r., żebyśmy taki materiał  mogli otrzymać przed tym spotkaniem, żebyśmy mogli się przygotować, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy mówili.

 

Radny Michał Czepek

            Jeszcze wracając do ścieżek rowerowych, w związku z tym, że teraz na terenie Lasu Komunalnego były przeprowadzane roboty leśne, myślę ze to były jakieś ścieżki, czy tam pas odgradzający przeciwpożarowy, to ja mam prośbę do Pana Prezydenta, czy można wydłużyć istniejącą  ścieżkę rowerową, która jest po południowej stronie ulicy Południowej, czyli od ronda przy Realu w stronę plaży miejskiej, o kolejny odcinek, to jest chyba z 500 m, to się kończy mniej więcej na przebiegu linii wysokiego napięcia do granic działki MORiW.

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel

            Udzielę sobie głosu, chciałabym złożyć oświadczenie jako radna i jednocześnie jako Przewodnicząca Rady. Mam prośbę do państwa radnych, do wszystkich bez wyjątku, do siebie również, bardzo proszę o zwiększenie kultury wypowiedzi, bez ataków osobistych. To ani nie pomaga w rozwiązywaniu merytorycznych problemów miasta, ani nie pomaga w budowaniu atmosfery i tak musimy ze sobą współpracować, kultura polega na tym, żeby atakować problem, a nie człowieka. W związku z tym zwracam się jeszcze raz, abyście państwo byli uprzejmi dyskutować ze sobą i nie atakować wzajemnie, myślę, że świetnie to czyni Prezydent Grudziądza, warto z niego brać przykład, bardzo dobrze prezentuje problemy, nie słyszałam, żeby kogokolwiek zaatakował osobiście, a nie problem.

 

 

 

Radny Sławomir Szymański

            Chciałem prosić tylko o kilka informacji dot. przebudowy ulicy Parkowej, kilka takich podstawowych informacji co do zakresu prac, harmonogramu tych prac, itd. Nie ukrywam, że jest to inwestycja dosyć ważna dla mnie, że od 1998 r. zabiegałem o przebudowę, modernizację i mam nadzieję, że po dziesięciu latach zostanie definitywnie zrobiona.

 

Radny Łukasz Mizera

            Ja w kwestii nie atakowania nikogo przez Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, czy było w ostatnim czasie tak, że dwa miesiące temu przyszedł do Pana pracownik Pan Łukasz Kowarowski  zgłaszając możliwość popełnienia przestępstwa przez jednego z Pańskich urzędników i czy prawdą jest, że nie odbyło się żadne postępowanie wyjaśniające ze strony Pana Prezydenta przez te dwa miesiące. Natomiast ten pracownik, została z nim rozwiązana

umowa o pracę i to wszystko. Z mojej wiedzy, którą dysponuję, to mogę Panu Prezydentowi powiedzieć, że stosowne zawiadomienie w prokuraturze już się znajduje, w prokuraturze odpowiedniego szczebla i pod tym względem Pan Prezydent został niejako wyręczony.

 

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Sprawy kadrowe, jak wiadomo nie są w kompetencji Rady, więc ja absolutnie będę tego przestrzegał i nie będę tego komentował. Stroną, jeżeli były rzeczywiście jakieś przewinienia, to albo są sądy pracy, albo jest prokurator, niech oni rozstrzygną, jeżeli są spory i kłótnie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, kto ma rację. W tym przypadku tak jest i może być są i może być prokurator.

            Korzystając z okazji, to jak na samym wstępie powiedziałem, to chciałbym państwu przypomnieć, że zapraszam 14 maja, na godz, 16:00 na debatę, to jest środa, na temat MZK. Drugie moje zaproszenie dotyczy 19 maja, poniedziałek, godz. 13:00, pojedziemy na wysypisko, kto z państwa  radnych będzie miał czas. Trzecie moje zaproszenie dotyczy czterech dni, począwszy od jutra, od wyścigu o 9:00, o 17:00 majówka, 2 maja jest święto flagi, 11:15 zapraszam na ul. Mickiewicza, 3 maja o 10:15 Fara lub 11:30 na Rynku i 4 maja o 11:00 na wyścig zapraszam na Strzemięcin.

 

 

Radny Henryk Szram

            Panie Prezydencie, co dalej będzie z ulicami Łyskowskiego i Waryńskiego, bo mocno poruszaliśmy w jakimś tam okresie czasu sprawę ulicy Łyskowskiego, ale ulica Waryńskiego można powiedzieć, że znajduje się w tak samo fatalnym stanie obecnie, jak ulica Łyskowskiego.

 

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

            Ja Panu radnemu odpiszę. W tym roku będziemy robić ten zakręt pomiędzy ulicą Waryńskiego i Łyskowskiego, ten brakujący zakręt i być może wykonamy dokumentację ulicy Waryńskiego i Łyskowskiego, ale tam jest więcej prac drogowych w tym rejonie, ulica Lipowa, Graniczna, Kurpiowska, Mierosławskiego, wszystkie te boczne ulice, ale do państwa radnych musi trafić projekt zmian budżetowych związanych z dokumentacją w tym terenie, za dużo do mówienia. W każdym razie ten rejon trzeba zdecydowanie poprawić, bo jest zdewastowany.

 

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Ja mam pytanie do pana Prezydenta, co jest z tym terenem po Zakładach Mięsnych, ja miałem w odpowiedzi, że miało to być chyba na sesji marcowej, czy kwietniowej, czy to będzie na majowej…

 

 

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

Według mojej wiedzy plan był wyłożony i do wyłożonego planu chyba wpłynęła jedna uwaga wpłynęła, trzeba ją rozpatrzyć i plan albo będzie w maju, albo w czerwcu najpóźniej.

 

 

 

Ad. 23

            Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel

            Chciałabym jeszcze pewna rzecz przekazać. 4 lub 11 czerwca możemy odbyć szkolenie, zwracam się do państwa radnych o ustalenie daty. Po przegłosowaniu ustalono datę szkolenie na dzień 11 czerwca.

            Chciałabym jeszcze państwu przekazać informację o pielgrzymce, otrzymaliście państwo kserokopię pisma, chętni mogą się zgłaszać w Biurze Rady do 14 maja, jednocześnie chciałabym poinformować, że liczba osób jest ograniczona, niestety na pielgrzymkę może pojechać 17 osób, jest to uwarunkowane środkiem transportu.

 

            Po  wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Małgorzata Kufel zamknęła obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 

 

 

                                                                                         Małgorzata Kufel

 

           

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 01-07-2008 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 09:38