herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIX/22/16 zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2016-10-17 13:56
dokument UCHWAŁA NR XIX/21/16 w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-10-17 13:50
dokument UCHWAŁA NR XIX/20/16 w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej drodze prywatnej na terenie miasta Grudziądza (ul. Poziomkowa) 2016-10-17 13:49
dokument UCHWAŁA NR XIX/19/16 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Grudziądza 2016-10-17 13:57
dokument UCHWAŁA NR XIX/18/16 w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tysiąclecia 102 2016-10-17 13:49
dokument UCHWAŁA NR XIX/17/16 w sprawie powołania członków Grudziądzkiej Rady Seniorów 2016-10-17 13:48
dokument UCHWAŁA NR XIX/16/16 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku" 2016-10-17 13:48
dokument UCHWAŁA NR XIX/15/16 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 2016-10-17 13:47
dokument UCHWAŁA NR XIX/14/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-17 13:47
dokument UCHWAŁA NR XIX/13/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-17 13:46