herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 06 kwietnia 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2016 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= ok. 75 mb, na działkach nr 18/7 i 81/1 w obrębie nr 162, położonych przy ul. Irysowej, Paderewskiego w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                  

Wydział Budownictwa                                                               

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.2.2016                                                                                                                          Grudziądz, 06 kwietnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Kazimierza Robionka, reprezentującego Studio Projektów Sanitarnych „PROJWENT ROBIONEK” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 103/2, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= ok. 75 mb, na działkach nr 18/7 i 81/1 w obrębie nr 162, położonych przy ul. Irysowej, Paderewskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 06 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 2/2016 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 07-04-2016 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 07-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 07-04-2016 07:58