herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XX/32/16 w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Grudziądza w sprawie podziału zysków osiągniętych przez spółki z udziałem gminy-miasto Grudziądz 2016-10-18 08:26
dokument UCHWAŁA NR XX/31/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka 2016-10-18 08:25
dokument UCHWAŁA NR XX/30/16 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" 2016-10-17 14:12
dokument UCHWAŁA NR XX/29/16 w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2020" 2016-10-17 14:12
dokument UCHWAŁA NR XX/28/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-10-17 14:11
dokument UCHWAŁA NR XX/27/16 w sprawie oceny działalności w 2015 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2016-10-17 14:11
dokument UCHWAŁA NR XX/26/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2016 rok 2016-10-17 14:10
dokument UCHWAŁA NR XX/25/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz 2016-10-17 14:10
dokument UCHWAŁA NR XX/24/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-17 14:09
dokument UCHWAŁA NR XX/23/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-17 14:09