herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 308/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej... 2008-09-01 15:27
dokument Zarządzenie Nr 307/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2008-09-02 09:59
dokument Zarządzenie Nr 306/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników 2008-09-10 08:45
dokument Zarządzenie Nr 305/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-09-10 08:44
dokument Zarządzenie Nr 304/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia... 2008-09-10 08:44
dokument Zarządzenie Nr 303/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-09-19 13:09
dokument Zarządzenie Nr 302/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku 2008-09-10 08:43
dokument Zarządzenie Nr 301/08 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2008-09-10 08:43
dokument Zarządzenie Nr 300/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. 2008-09-10 08:41
dokument Zarządzenie Nr 299/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości położnej przy ul. Kalinkowej... 2008-09-10 08:39
dokument Zarządzenie Nr 298/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy ul. Polnej ... 2008-09-10 08:38
dokument Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... 2008-09-10 08:38
dokument Zarządzenie Nr 296/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Legionów... 2008-09-10 08:37
dokument Zarządzenie Nr 295/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego... 2008-09-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 294/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Jackowskiego... 2008-09-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 293/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej na rzecz gminy - miasto Grudziądz... 2008-09-19 13:08
dokument Zarządzenie Nr 292/08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... 2008-09-10 08:31
dokument Zarządzenie Nr 291/08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... 2008-09-10 08:31
dokument Zarządzenie Nr 290/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia... 2008-09-10 08:31
dokument Zarządzenie Nr 289/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia... 2008-09-10 08:30
dokument Zarządzenie Nr 288/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu. 2008-08-27 13:48
dokument Zarządzenie Nr 287/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy ul. Legionów... 2008-09-10 08:30
dokument Zarządzenie Nr 286/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Łyskowskiego... 2008-09-10 08:29
dokument Zarządzenie Nr 285/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego i ul. Gdyńskiej... 2008-09-05 14:44
dokument Zarządzenie Nr 284/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Czarna Droga z ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego... 2008-09-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 283/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2008-08-22 08:42
dokument Zarządzenie Nr 282/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej... 2008-09-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 281/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2008-08-12 09:00
dokument Zarządzenie Nr 280/08 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2008-08-12 08:43
dokument Zarządzenie Nr 279/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-12 08:49
dokument Zarządzenie Nr 278/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. 2008-08-12 08:48
dokument Zarządzenie Nr 277/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia... 2008-08-14 11:32
dokument Zarządzenie Nr 276/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-12 08:29