herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 22 czerwca 2016 r.

Grudziądz, 15 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.   Sprawy porządkowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XX  sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi  Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania

budżetu na 2015 rok;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027;

7. Uchwała w sprawie  przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy- miasto Grudziądz”;

8. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o.o.
w Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;

10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;

11. Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

12. Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

13. Uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Nr 1
w Grudziądzu, ul. Parkowa 25;

14. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych
w Grudziądzu, ul. Parkowa 25;

15. Uchwała  w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza;

16. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;

17. Uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz”;

18. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (T. Smolarka);

19. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Sz. Gurbina);

20. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Michała Czepka);

21. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (M. Makowskiej);

22.  Interpelacje;

23.  Zapytania i wolne głosy;

24.  Zakończenie obrad.        

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 13-06-2016 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-06-2016 08:29