herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXII/58/16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (M. Makowskiej) 2016-10-18 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/57/16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Michała Czepka) 2016-10-18 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/56/16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Sz. Gurbina) 2016-10-18 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/55/16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (T. Smolarka) 2016-10-18 08:54
dokument UCHWAŁA NR XXII/54/16 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-10-18 08:54
dokument UCHWAŁA NR XXII/53/16 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-10-18 08:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/52/16 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2016-10-18 08:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/51/16 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu, ul. Parkowa 25 2016-10-18 08:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/50/16 w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Nr 1 w Grudziądzu, ul. Parkowa 25 2016-10-18 08:52
dokument UCHWAŁA NR XXII/49/16 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2016-10-18 08:51
dokument UCHWAŁA Nr XXII/48/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego 2016-06-29 09:16
dokument UCHWAŁA Nr XXII/47/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 2016-06-29 09:15
dokument UCHWAŁA Nr XXII/46/ 16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną 2016-06-29 09:15
dokument UCHWAŁA NR XXII/45/16 w sprawie powierzenia Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2016-10-18 08:51
dokument UCHWAŁA NR XXII/44/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-18 08:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/43/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-18 08:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/42/16 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok 2016-10-18 08:49
dokument UCHWAŁA NR XXII/41/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-10-18 08:49