herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXVI/87/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Uchwała Nr XXVI/87/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. nr XXV/86/08 dopisuje się § 2a o następującym brzmieniu:
„Źródłem spłaty pożyczki będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 07-08-2008 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-11-2008 14:03