herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 2/1, 1 - obręb nr 114; zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 39 w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                    wywieszono: 18.07.2016 r.

Wydział Budownictwa                                                                                                               zdjęto:          02.07.2016 r.

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.10.2016                                                                                                                Grudziądz, 18 lipca 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego, reprezentującego Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz z dnia 11 lipca 2016 r., złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów
i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 2/1, 1 – obręb nr 114; zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 39 w Grudziądzu, informuję że w dniu 18 lipca 2016 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego
dla w/w inwestycji.

                        Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między ul. Gen. J. Hallera, Solidarności, Konarskiego, Zaciszną i Smoleńskiego, określonych jako WOJSKO - HALLERA – „C”, zatwierdzony Uchwałą
Nr XI/88/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Kuj. – Pom. Nr 137, poz. 2881 z dnia 31 grudnia 2004 r.). W związku z powyższym oraz na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), o brzmieniu: „Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” nie ma możliwości wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
w przedmiotowej sprawie.

      Zgodnie z w/w zapisami, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne dotyczące w/w sprawy jest bezprzedmiotowe.

                   Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-07-2016 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 19-07-2016 14:05