herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 6 sieprnia 2008

Protokół

z XXVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 6 sierpnia 2008 r.

 

 

XXVI  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 16:00, zakończono o godz. 16:07.  W posiedzeniu udział wzięło 19 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXVI sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel dokonała otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza, zwołanej na wniosek Prezydenta Grudziądza z dnia 30 lipca 2008 r.” Przewodnicząca odczytała wniosek Prezydenta Grudziądza: „Prezydent Grudziądza pisze do Przewodniczącej Rady 30 lipca 2008 r. «Na podstawie art. 20, ust.3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) proszę Panią Przewodniczącą o zwołanie Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 sierpnia 2008 r. o godz. 16:00»”. Powitała radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 Porządek obrad przyjęto bez uwag.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 2

            Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki                      z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVI/87/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

 

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.

 

Radny Łukasz Mizera

            Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam tylko jedno drobne pytanie do tej pozycji 5.15. My o tym rozmawialiśmy podczas komisji. Ja po prostu chciałbym usłyszeć typowo celowość tego zadania, ponieważ niedawno z komisją rewizyjną my rozpatrywaliśmy dość mocno i zastanawialiśmy się nad tym czy jest potrzeba zakupu takiego systemu do kontroli czasu pracy w innym zakładzie, typowo w tej jednostce, którą kontrolowaliśmy. I stąd to pytanie: czy ten wydatek 40tys. zł, co o tak naprawdę ma dać. Czy to wynika  z tego, że jest problem z upilnowaniem pracowników czy jest duża ilość spóźnień. Bo to, że się rozwijamy, a taką odpowiedź usłyszałem od Sekretarza na Komisji, jest dla mnie troszeczkę niewystarczająca i chciałbym taką pełną i jasną, precyzyjną odpowiedź czemu to ma służyć. To pytanie jest z tym powiązane, że niedawno oglądałem wypowiedź Pana Prezydenta, że brakuje nam 20tys.zł na promocję miasta a tutaj mamy 40tys.zł na coś, co moim zdaniem jest póki co chyba zbyteczne. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo Radni, ja bym tu nie porównywał wydatku 40 tys. do 20 tys. na promocję miasta bo chcę powiedzieć, że w tej audycji, w której występowałem i na pytanie „dlaczego nie mamy” bo ta propozycja promocji wyszła przed chwilą. Promocja miała być telewizyjna- na żywo, w dniu, w którym to zaproponowano i w tym dniu się nic nie toczyło. Pisanie o Grudziądzu czy pokazywanie Grudziądza tak w trakcie wakacji w okresie, którym chce telewizja a w którym nie my chcemy to jest zbędny wydatek 18tys. plus VAT po prostu uważamy na coś innego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o system kontroli, elektroniczny system kontroli pracy, on w bardzo prosty, precyzyjny sposób wskazuje wszystkie wejścia i wyjścia pracowników w ciągu dnia do zadań służbowych. Po prostu jest znacznie lepsza kontrola. Nie wynika to z braku zaufania, czy z braku kontroli nad pracownikami. Znacznie to w dzisiejszych czasach ułatwia, znacznie przyspiesza i w każdej chwili osoby zainteresowane i uprawomocnione do takiej kontroli mogą zobaczyć gdzie dany pracownik przebywa i gdzie się wypisał. Taka kontrola jest dzisiaj chlebem powszednim w większości urzędów w Polsce. Kończą się już etapy podpisywania list obecności, wystarczy plakietkę przystawić do kontrolki i jest się odhaczonym, która godzina. Ma się pełną kontrolę i kierownicy wydziałów również wiedzą gdzie są pracownicy i jak długo. Myślę, że to się na pewno przyczyni do poprawy dyscypliny pracy urzędników, do większej wydajności, a i do lepszej kontroli osób nadzorujących tych pracowników. To jest oczywiście taka pozycja w budżecie, jest przetarg, będzie zapytanie o cenę. Zakładamy, że to będzie mniejsza kwota aniżeli 40tys.zł.

 

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Z powodu pomyłki w podsumowaniu liczby oddanych głosów Przewodnicząca zarządziła reasumpcję głosowania. W wyniku reasumpcji głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVI/88/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 4

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 

                                                                                           Małgorzata Kufel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-08-2008 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 08:36