herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Astrowej, Irysowej, Bratkowej, Goździkowej, Różanej, Tulipanowej w Grudziądzu


Wywieszono dnia, 19.08.2016 r.

Zdjęto dnia, 05.09.2016 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 19.08.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.5.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Waryńskiego34A, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 5/4, 4/1, 80/1, 81/1, 16/2, 16/1, 14/1, 17/1, 28/1, 28/2, 19/1, 68/1, 65/3, 39, 54 - obr. 162, położonych przy ul. Astrowej, Irysowej, Bratkowej, Goździkowej, Różanej, Tulipanowej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 19.08.2016 r. wydano decyzję nr 5/2016 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 25-08-2016 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2016 10:42