herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu


wywieszono: 24.08.2016r.

zdjęto: 08.09.2016r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 24.08.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.21.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.)

informuję, że

w związku z wnioskiem dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 20/15, 20/6, 20/14, 20/29, 20/13, 31/2, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 41 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Śniadeckich
w Grudziądzu, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przez Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36
w Grudziądzu, działającego z upoważnienia - Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, wszczęto postępowanie administracyjne dot. w/w sprawy.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków dot. przedmiotowej sprawy. Uwagi i wnioski należy składać osobiście, w terminie do dnia 07.09.2016.r.
w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 25-08-2016 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2016 14:46