herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 01.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 dla budowy gazociągu n/c Dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 109, 1/9 - obr. 9, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu

                                                                                                      Wywieszono dnia  01.09.2016 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia            16.09.2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                              Grudziądz,  01.09.2016  r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.15.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Panią Małgorzatę Jercha, reprezentującą Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spółka Jawna, działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji      o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę gazociągu n/c Dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 109, 1/9 - obr. 9, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu, informuję, że w dniu  01.09.2016 r. wydano decyzję nr 7/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 02-09-2016 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 02-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2016 11:18