herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 07.09.2016 r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza część 2 (Rządz): etap 1 - ul. Zachodnia, działka nr 16/1, 17, 30 - obr. 126, działka nr 6/2, 7, 5/6, 1/3, 10 ? obręb 130, działka nr 80 - obręb 132, etap 2 - ul. Konstytucji 3-go Maja, działka 285/56 - obręb 126, działka nr 1/23 - obręb 133

                                                                                                 Wywieszono dnia  07.09.2016 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia            22.09.2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                             Grudziądz,  07.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.19.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Waryńskiego34A, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza – część 2 (Rządz): etap 1 -  ul. Zachodnia, działka nr 16/1, 17, 30  - obr. 126, działka nr 6/2, 7, 5/6, 1/3, 10 – obręb 130, działka nr 80 – obręb 132, etap 2 – ul. Konstytucji 3-go Maja, działka 285/56 – obręb 126, działka nr 1/23 – obręb 133, informuję, że w dniu  07.09.2016 r. wydano decyzję nr 8/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 08-09-2016 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 08-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 08-09-2016 09:54