herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 września 2016 r.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej Grudziądza stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/127/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie statutu gminy ? miasto Grudziądz

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXVI Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 września  2016 r.  o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad:

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z XXIV  sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027;

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

6. Uchwała w sprawie przyjęcia ?Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy ? miasto Grudziądz?;

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: ?Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu?;

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: ?Odnowienie terenu zieleni ? Park Miejski w Grudziądzu Etap II?;

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

11. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grudziądz;

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedziba w Grudziądzu;

13.  Interpelacje;

14.  Zapytania i wolne głosy;

15.  Zakończenie obrad.                                           

            

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 15-09-2016 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2016 11:13