herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 15.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 22, 63/8, 23/3, 28, 38/3, 45/1, 39, 45/4, 44, 42, 41, 40, 34/15, 34/7, 34/18, 34/20, 34/22, 34/6, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Sowińskiego i Paderewskiego w Grudziądzu

                                                                                       Wywieszono dnia, 15.09.2016r.

                                                                                          Zdjęto dnia,  30.09.2016r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                              Grudziądz, 15.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.20.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała -  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  budowe niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż  istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 22, 63/8, 23/3, 28, 38/3, 45/1, 39, 45/4, 44, 42, 41, 40, 34/15, 34/7, 34/18, 34/20, 34/22, 34/6, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Sowińskiego i Paderewskiego  w Grudziądzu, informuję, że w dniu 15.09.2016  r. wydano decyzję nr  11/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-09-2016 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2016 09:35