herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 1 - ul. Polskich Skrzydeł, ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ul. Ikara, ul. Nauczycielska, ul. Płk. Stachonia, ul. Ppłk. pil. Skarżyńskiego, ul. Dywizjonu 303, ul. Gen. Kustronia działki nr 21/599, 21/600, 21/601, 21/598, 21/58, 21/624, 21/563, 21/629, 21/591, 21/593, 21/65, 21/625, 21/62, 21/621, 21/622, 21/620, 21/614, 21/626, 21/627, 21/100, 21/628, 21/59, 21/603, 21/605, 21/551, 21/615, 21/604, 21/609, 21/69, 21/606, 21/610, 21,607, 21/608, 21/618, 21/611, 21/574, 21/114, 21/22, 21/566, 21/584, 21/68, 21/588, 21/585, 21/583, 21/587, 21/185 - obręb 118

                                                                                                          Wywieszono dnia  12.09.2016 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia            27.09.2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                        Grudziądz,  07.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.18.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Waryńskiego34A, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza – część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 1 -  ul. Polskich Skrzydeł, ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ul. Ikara, ul. Nauczycielska, ul. Płk. Stachonia, ul. Ppłk. pil. Skarżyńskiego,   ul. Dywizjonu 303, ul. Gen. Kustronia – działki nr 21/599, 21/600, 21/601, 21/598, 21/58, 21/624, 21/563, 21/629, 21/591, 21/593, 21/65, 21/625, 21/62, 21/621, 21/622, 21/620, 21/614, 21/626, 21/627, 21/100, 21/628, 21/59, 21/603, 21/605, 21/551, 21/615, 21/604, 21/609, 21/69, 21/606, 21/610, 21,607, 21/608, 21/618, 21/611, 21/574, 21/114, 21/22, 21/566, 21/584, 21/68, 21/588, 21/585, 21/583, 21/587, 21/185 – obręb 118, informuję, że w dniu 12.09.2016 r. wydano decyzję nr 9/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-09-2016 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 16-09-2016 09:54