herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza - część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 2 - Aleja Wigury - działki nr 10/14, 10/4, 14, 10/10 - obręb 89

                                                                                                      Wywieszono dnia  12.09.2016 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia            27.09.2016 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                          Grudziądz,  07.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.26.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Waryńskiego34A, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza – – część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 2 -  Aleja Wigury – działki nr 10/14, 10/4, 14, 10/10 – obręb 89, informuję, że w dniu 12.09.2016 r. wydano decyzję nr 10/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-09-2016 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 16-09-2016 09:59