herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 16.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 69, 53/2, 53/10, 51/12, 48/16, 52 57/4, 58/8, 50/5, 60/16, 61/4, 60/17, 61/3, 60/18, 68, 67, 53/11, 47/9, 73, 40/1, 12/1, 11/2, 47/10, 46/2, 45, 70, 22/7, 23/5, 23/10, 74, 71/2, 35/1, 64/2 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, Tylnej, Warmińskiej, Trynkowej, Górnej, Przedniej i Paderewskiego Grudziądzu

                                                                                          Wywieszono dnia, 19.09.2016r.

                                                                                          Zdjęto dnia,  04.10.2016r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                         Grudziądz, 16.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.22.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała -  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż  istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 69, 53/2, 53/10, 51/12, 48/16, 52 57/4, 58/8, 50/5, 60/16, 61/4, 60/17, 61/3, 60/18, 68, 67, 53/11, 47/9, 73, 40/1,  12/1, 11/2, 47/10,  46/2, 45, 70, 22/7, 23/5, 23/10, 74, 71/2, 35/1, 64/2 w obrębie nr 16, położonych przy  ul. Leśnej, Tylnej, Warmińskiej, Trynkowej, Górnej, Przedniej i Paderewskiego Grudziądzu, informuję, że w dniu 16.09.2016  r. wydano decyzję nr  13/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądzaw terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-09-2016 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2016 15:18