herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 19.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr 20/15, 20/6, 20/14, 20/29, 20/13, 31/2, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 41 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu

                                                                                 Wywieszono dnia, 20.09.2016r.

                                                                                          Zdjęto dnia, 05.10.2016r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                       Grudziądz, 19.09.2016 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.21.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego
z upoważnienia Pana Jarosława Murgała -  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż  istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr 20/15, 20/6, 20/14, 20/29, 20/13, 31/2, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 41 w obrębie nr 106, położonych  przy  ul. Śniadeckich w Grudziądzu, informuję, że w dniu 19.09.2016  r. wydano decyzję nr  14/2016 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 21-09-2016 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2016 15:12