herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 21 września decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 42/3, 46/1, 19/3, 19/1, 18/1, 13/6, 13/5, 13/19, 13/7, 14/2, 14/4, 13/4, 13/21, 12/11, 6/33, 6/32, 1/104, 1/105, 13/12, 13/9, 13/14, 6/11, 27/2, 6/12, 6/26, 31/10, 31/9, 31/5, 31/6, 31/8, 31/7, 34/4, 28/3, 28/11, 32/7, 34/3, 36/6, 37/5, 25/2, 26/2, 33/2, 30/4, 30/3, 33/1, 31/11, 31/12 w obrębie nr 14; 63/2, 54/1, 63/8, 7/4, 13/3, 13/4, 15/2, 15/1, 11/2, 14/5, 14/13, 14/14, 14/9, 14/10, 11/8 w obrębie nr 15; 8, 5, 9/1, 2/1 w obrębie nr 20; 5/9, 5/2, 5/30, 9/1, 4/8, 11, 5/27, 5/26 w obrębie nr 21; 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 19/10, 25/3, 32, 19/9, 4/9, 1/4, 56, 55, 29/6, 30/4, 33/1, 34/1, 29/3, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 28/3, 27/1, 16/7, 58, 5/5, 6/10, 7/7, 59, 42/8, 41/6, 41/2, 41/12, 40/1, 14/7, 13/9, 60, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 12/9, 12/12, 61, 48/6, 49/2, 49/6 w obrębie nr 22; 85, 92/2, 86, 90, 89, 87 w obrębie nr 23; 65, 62, 57, 66, 36, 39, 41, 48, 49, 54, 68, 67 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Karabinierów, Szychowskiego, Ossowskiego, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Gromady Grudziąż, Sambora, Polnej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Tczewskiej, Kołłątaja i Olsztyńskiej w Grudziądzu

                                                                                                        wywieszono: 21.09.2016 r.

                                                                                                         zdjęto:           06.10.2016 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa      

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.23.2016                                                                                                             Grudziądz, 21 września 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 42/3, 46/1, 19/3, 19/1, 18/1, 13/6, 13/5, 13/19, 13/7, 14/2, 14/4, 13/4, 13/21, 12/11, 6/33, 6/32, 1/104, 1/105, 13/12, 13/9, 13/14, 6/11, 27/2, 6/12, 6/26, 31/10, 31/9, 31/5, 31/6, 31/8, 31/7, 34/4, 28/3, 28/11, 32/7, 34/3, 36/6, 37/5, 25/2, 26/2, 33/2, 30/4, 30/3, 33/1, 31/11, 31/12 w obrębie nr 14; 63/2, 54/1, 63/8, 7/4, 13/3, 13/4, 15/2, 15/1, 11/2, 14/5, 14/13, 14/14, 14/9, 14/10, 11/8 w obrębie nr 15; 8, 5, 9/1, 2/1 w obrębie nr 20; 5/9, 5/2, 5/30, 9/1, 4/8, 11, 5/27, 5/26 w obrębie nr 21; 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 19/10, 25/3, 32, 19/9, 4/9, 1/4, 56, 55, 29/6, 30/4, 33/1, 34/1, 29/3, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 28/3, 27/1, 16/7, 58, 5/5, 6/10, 7/7, 59, 42/8, 41/6, 41/2, 41/12, 40/1, 14/7, 13/9, 60, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 12/9, 12/12, 61, 48/6, 49/2, 49/6 w obrębie nr 22; 85, 92/2, 86, 90, 89, 87 w obrębie nr 23; 65, 62, 57, 66, 36, 39, 41, 48, 49, 54, 68, 67 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Karabinierów, Szychowskiego, Ossowskiego, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Gromady Grudziąż, Sambora, Polnej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Tczewskiej, Kołłątaja i Olsztyńskiej w Grudziądzu, informuję że w dniu 21 września
2016 r.
wydano decyzję nr 15/2016 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 21-09-2016 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2016 15:19