herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXVI/77/16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedziba w Grudziądzu 2016-10-18 09:32
dokument UCHWAŁA NR XXVI/76/16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grudziądz 2016-10-18 09:31
dokument UCHWAŁA NR XXVI/75/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2016-10-18 09:31
dokument UCHWAŁA NR XXVI/74/16 w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza. 2016-10-18 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXVI/73/16 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Odnowienie terenu zieleni – Park Miejski w Grudziądzu Etap II" 2016-10-18 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXVI/72/16 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu" 2016-10-18 09:29
dokument UCHWAŁA NR XXVI/71/16 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-10-18 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXVI/70/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka 2016-10-18 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXVI/69/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-18 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXVI/68/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-18 09:27