herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 05 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 18/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 52, 22/6, 22/23, 22/22 w obrębie nr 104; 61/11, 61/10, 35/8, 29, 52/1, 53/1, 34/8, 34/6, 34/5, 15, 16, 7/26, 7/21, 7/25, 13, 7/14 w obrębie nr 106; 11/4, 124/4, 124/3, 71/106, 71/83, 18/1, 71/36, 12, 71/50, 19/1, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/15, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19, 19/1 w obrębie nr 107; 1/1, 263, 264, 267, 269, 271, 270, 294, 293, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/6, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/1, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 167/5, 167/6, 245, 102, 103/4, 238, 246, 125, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 301, 256, 306, 300, 260, 191/3, 261, 262, 299, 274, 273, 7/6, 238, 216/5, 222/2, 290 w obrębie nr 108; 151, 152, 165, 166, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 218, 215, 217, 145/5, 168, 172/4, 172/1, 172/2, 174, 179/2, 179/1, 181/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 w obrębie nr 109; 9, 1/15, 1/4, 69/2, 1/6 w obrębie nr 126; położonych przy ul. Kraszewskiego, Korczaka, Chełmińskiej, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowej, Słonecznej, Prusa, Stromej, Lelewela, Gałczyńskiego i Wiejskiej w Grudziądzu.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa      

i Planowania Przestrzennego

 

 

PP-II.6733.25.2016                                                                                                              Grudziądz, 05 października 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 52, 22/6, 22/23, 22/22 w obrębie nr 104;  61/11, 61/10, 35/8, 29, 52/1, 53/1, 34/8, 34/6, 34/5, 15, 16, 7/26, 7/21, 7/25, 13, 7/14 w obrębie nr 106; 11/4, 124/4, 124/3, 71/106, 71/83, 18/1, 71/36, 12, 71/50, 19/1, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/15, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19, 19/1 w obrębie nr 107; 1/1, 263, 264, 267, 269, 271, 270, 294, 293, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/6, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/1, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 167/5, 167/6, 245, 102, 103/4, 238, 246, 125, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 301, 256, 306, 300, 260, 191/3, 261, 262, 299, 274, 273, 7/6, 238, 216/5, 222/2, 290 w obrębie nr 108; 151, 152, 165, 166, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 218, 215, 217, 145/5, 168, 172/4, 172/1, 172/2, 174, 179/2, 179/1, 181/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 w obrębie nr 109; 9, 1/15, 1/4, 69/2, 1/6 w obrębie nr 126; położonych przy ul. Kraszewskiego, Korczaka, Chełmińskiej, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowej, Słonecznej, Prusa, Stromej, Lelewela, Gałczyńskiego i Wiejskiej w Grudziądzu, informuję że w dniu 05 października 2016 r. wydano decyzję nr 18/2016 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 06-10-2016 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 06-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 06-10-2016 12:42