herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 05 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach: - nr: 13, 12 - obr. 88; - nr: 37, 34 - obr. 94; - nr: 20/3, 44, 45, 20/58, 41, 11, 27, 39, 38, 40, 43, 37 - obr. 95; - nr 10/12, 10/15, 8/2, 10/8, 12/1, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 22, 17, 20, 23, 15 - obr. 96; - nr: 7, 6/14, 6/126, 5, 6/124, 6/22, 6/109, 6/119, 6/134, 6/135, 6/136, 6/137, 6/138, 6/132 - obr. 97; - nr: 30, 29, 19/2, 20, 24, 55, 46, 12/1, 57, 56/14, 56/11, 9/12, 9/11, 54/1, 47/2, 44/4, 27, 25, 23/1, 23/3, 50 - obr. 98; - nr: 60 - obr. 99; - nr: 27/6, 37, 36, 35, 7 - obr. 113; - nr: 13/1, 14 - obr. 115; położonych przy ul.: Narutowicza, Chopina, Stobeusza, Pruszyńskiego, Konarskiego, Piotra Skargi, Zacisznej, Smoleńskiego, Kasprzyckiego, Hallera, Bora-Komorowskiego, Czarnieckiego, Hoffmana i Matejki w Grudziądzu

                                                                                           wywieszono          dnia 06.10.2016r.

                                                                                          zdjęto                    dnia 21.10.2016r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                               Grudziądz 05.10.2016r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.30.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  (ul.  Waryńskiego 34A,   86 - 300   Grudziądz) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach:

- nr: 13, 12 – obr. 88;  

- nr: 37, 34 – obr. 94;  

- nr: 20/3, 44, 45, 20/58, 41, 11, 27, 39, 38, 40, 43, 37 – obr. 95;  

-  nr 10/12, 10/15, 8/2, 10/8, 12/1, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 22, 17, 20, 23, 15 – obr. 96;

- nr: 7, 6/14, 6/126, 5, 6/124, 6/22, 6/109, 6/119, 6/134, 6/135, 6/136, 6/137, 6/138, 6/132 –       obr. 97;

-  nr: 30, 29, 19/2, 20, 24, 55, 46, 12/1, 57, 56/14, 56/11, 9/12, 9/11, 54/1, 47/2, 44/4, 27, 25,      23/1, 23/3, 50 – obr. 98;

-  nr: 60 – obr. 99;

-  nr: 27/6, 37, 36, 35, 7 – obr. 113;

- nr: 13/1, 14 – obr. 115;

 położonych przy ul.: Narutowicza, Chopina, Stobeusza, Pruszyńskiego, Konarskiego, Piotra Skargi, Zacisznej, Smoleńskiego, Kasprzyckiego, Hallera, Bora-Komorowskiego, , Czarnieckiego, Hoffmana i Matejki w Grudziądzu, informuję, że  w dniu  05.10.2016r. wydano decyzję nr 19/2016 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 06-10-2016 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 06-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 06-10-2016 13:10