herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Prezydent Grudziądza, Na podstawie art.124 ust. 1 i 2, art. 124 a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE O

ZAMIARZE  OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

Z NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Grudziądza,

Na podstawie art.124 ust. 1 i 2, art. 124 a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
 podaje do publicznej wiadomości informacje o

zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka, oznaczonej jako działka nr 7 o pow. 0,5757 ha w obrębie 134, zapisanej w dawnej księdze wieczystej  KW Rządz tom 1 wykaz 7, przez udzielenie zezwolenia na ułożenie kabla energetycznego zasilającego podnoszenie i opuszczenie zasuw piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w Grudziądzu.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów   oraz w dawnej księdze wieczystej KW Rządz  tom 1 wykaz 7  jako właściciel  figuruje Związek Wałowy Miejskiej Niziny Chełmińskiej w Chełmnie ( wpis w języku niemieckim).

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 316, tel. ( 56) 45-10-272 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 24-10-2016 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2016 11:15