herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 81 w obrębie nr 23, 52 w obrębie nr 22, 64 w obrębie nr 15; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu

                                                                                                   wywieszono: 24 10 2016 r.                

                                                                                                    zdjęto:           08.11.2016 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa      

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.28.2016                                                                                                                    Grudziądz, 24 października 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 81 w obrębie nr 23, 52 w obrębie nr 22, 64 w obrębie nr 15; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu, informuję że w dniu 24 października 2016 r. wydano decyzję nr 21/2016 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 24-10-2016 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 24-10-2016 14:46