herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 102, 109, 107, 100/6, 108, 97/13, 106, 105/2, 55/5, 101, 37/15, 37/11, 37/12, 27/4, 27/2 w obrębie nr 05; 92, 94, 96, 83, 82, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 32/2, 13, 14, 42, 93, 66, 56, 54, 50, 48/3, 49, 35, 36, 45, 34, 29, 15, 14, 1, 31/3, 28, 51/6, 51/4, 51/1 w obrębie nr 07; 22, 74, 24, 34/3, 23, 78, 13, 12, 11, 10, 9, 59, 36, 44, 55, 57/2, 77, 56/7, 56/6, 66/2 w obrębie nr 08; 6/1, 6/2, 1/2, 7 w obrębie nr 09; 11 w obrębie nr 11; 146, 143, 140, 139, 144, 162, 161, 156, 163, 17, 155/2, 151, 137 w obrębie nr 26; 43, 12/3 w obrębie nr 31; 5, 6 w obrębie nr 32; 93/2, 95, 50, 51, 96, 54/1, 54/2, 94/2, 63, 62/1, 91, 92/2, 90 w obrębie nr 39; 119, 115, 114, 4, 8, 9, 98, 104, 102 w obrębie nr 42; położonych przy ul. Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, Kilińskiego, 6 Marca, Legionów, Nadgórnej, Grunwaldzkiej, Zawiszy Czarnego, Łokietka, Malborskiej, Jagiełły, Garnizonowej, Księcia Witolda, Armii Krajowej, Bema, Piłsudskiego i Tysiąclecia w Grudziądzu

                                                                                    wywieszono: 24.10.2016 r.                                                                                                        

                                                                                    zdjęto:           08.11 2016 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa      

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.27.2016                                                                                                                Grudziądz, 24 października 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Wiesława Radzikowskiego, zam. ul. Dębowa 36 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 102, 109, 107, 100/6, 108, 97/13, 106, 105/2, 55/5, 101, 37/15, 37/11, 37/12, 27/4, 27/2 w obrębie nr 05; 92, 94, 96, 83, 82, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 32/2, 13, 14, 42, 93, 66, 56, 54, 50, 48/3, 49, 35, 36, 45, 34, 29, 15, 14, 1, 31/3, 28, 51/6, 51/4, 51/1 w obrębie nr 07; 22, 74, 24, 34/3, 23, 78, 13, 12, 11, 10, 9, 59, 36, 44, 55, 57/2, 77, 56/7, 56/6, 66/2 w obrębie nr 08; 6/1, 6/2, 1/2, 7 w obrębie nr 09; 11 w obrębie nr 11; 146, 143, 140, 139, 144, 162, 161, 156, 163, 17, 155/2, 151, 137 w obrębie nr 26; 43, 12/3 w obrębie nr 31; 5, 6 w obrębie nr 32; 93/2, 95, 50, 51, 96, 54/1, 54/2, 94/2, 63, 62/1, 91, 92/2, 90 w obrębie nr 39; 119, 115, 114, 4, 8, 9, 98, 104, 102  w obrębie nr 42;    położonych przy ul. Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, Kilińskiego, 6 Marca, Legionów, Nadgórnej, Grunwaldzkiej, Zawiszy Czarnego, Łokietka, Malborskiej, Jagiełły, Garnizonowej, Księcia Witolda, Armii Krajowej, Bema, Piłsudskiego i Tysiąclecia  w Grudziądzu, informuję że w dniu 24 października 2016 r. wydano decyzję nr 20/2016 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 24-10-2016 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 24-10-2016 14:46