herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 105/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. 2016-12-23 07:48
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/86/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2016-11-08 07:58
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/85/16 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2016-11-08 07:58
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/84/16 w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-08 07:58
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/83/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej 2016-10-27 10:58
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/82/16 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2017 2016-11-08 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/81/16 w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego 2016-11-08 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/80/16 sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2017 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2016-11-08 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/79/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-27 12:45
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/78/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-31 14:09