herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odwadnianie ścieżki rowerowej i drogi w ulicy Jaśkółczej

Grudziądz, dnia 24.10.2016 r.

 GK-I.6341.21.2016

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

Prezydent Grudziądza

podaje do publicznej wiadomości informację,

iż na wniosek:  Pana Wiesława Łuszyńskiego, reprezentującego Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Jarosława Murgałę, Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych odwadniających ścieżkę rowerową i drogę w ulicy Jaskółczej  w Grudziądzu w postaci: 5 rowów przydrożnych i 15 wylotów służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi,
  2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych
    i roztopowych do rzeki Maruszy oraz do rowów przydrożnych.

            W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  (ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8, tel. 56 45 10 309) oraz zgłaszania uwag w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji.

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie oraz na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 28-10-2016 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2016 07:43