herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 listopada 2016 r.

Grudziądz, 23 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXIX Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 listopada  2016 r.  o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.Sprawy porządkowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XXVI  sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10  w Grudziądzu;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów
i nadania jej Statutu;

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku;

10. Uchwała w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025”;

11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
  b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;

13. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego;

14. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

15. Interpelacje;

16.  Zapytania i wolne głosy;

17.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-11-2016 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 23-11-2016 13:38