herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok":

1) „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;

2) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;

3) „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 3 do Zarządzenia;

4) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia;

5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia;

6) „Turystyka i krajoznawstwo”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Zarządzenie znajduje się w załączeniu poniżej.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowych. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Bolibok 25-11-2016 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Bolibok 25-11-2016 11:04