herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 25.11.2016r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2016 dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 1060 mb na działkach nr 4, 10, 2/4, 9/14 - obr. 151 zlokalizowanych przy ulicy Leszczynowej w Grudziądzu oraz dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 2 mb na działce nr 302/1 - obr. Nowa Wieś

                                                                                                            wywieszono                  dnia 28.11.2016r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 13.12.2016r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                              Grudziądz 25.11.2016r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.32.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem Polskiej  Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. (01-224 Warszawa ul. M. Kasprzaka 25) Oddział w Gdańsku (80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE  63 mm długości ok. L= 1060 mb na działkach  nr 4, 10, 2/4, 9/14 – obr. 151 zlokalizowanych  przy ulicy Leszczynowej w Grudziądzu   oraz dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  PE  63 mm długości ok. L= 2 mb na działce  nr 302/1 – obr. Nowa Wieś, informuję, że  w dniu  25.11.2016r. wydano decyzję nr 22/2016 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 poz. 199 ze zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 29-11-2016 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 29-11-2016 12:40