herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 25 listopada 2016 r. decyzji umorzeniowej dla inwestycji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku przy ul. Nadgórnej 30/32 w Grudziądzu

 

 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu wywieszono: 25.11.2016r.

Wydział Budownictwa zdjęto: 09.12.2016r.

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.33.2016 Grudziądz, 25 listopada 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku
z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego, reprezentującego Wydział Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz z dnia 24 listopada 2016 r., złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów
i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 83, 84, 82/1 i 82/2 - obręb nr 39; zlokalizowanych przy ul. Nadgórnej 30/32
w Grudziądzu, informuję że w dniu 25 listopada 2016 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z zapisem art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
o brzmieniu: „Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (…).”

W związku z w/w zapisami dla planowanej inwestycji nie wydaje się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne dotyczące w/w sprawy jest bezprzedmiotowe.

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 02-12-2016 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 02-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Marzena Goławska 02-12-2016 08:16