herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIX/94/16 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką 2017-10-13 09:12
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/97/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie próby wprowadzenia rewolucyjnych zmian w systemie edukacji w Polsce 2016-12-07 09:38
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/96/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2016-12-07 09:35
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/95/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2016-12-07 09:33
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/94/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką 2016-12-07 09:31
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/93/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego 2017-10-12 14:47
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/92/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-12-07 09:30
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/91/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów 2016-12-07 09:29
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/90 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. ?Wilk? przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu 2016-12-07 09:27
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/89/16 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2016-12-07 09:27
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/88/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-12-07 09:26
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/87/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-07 09:25