herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakłąd Produkcyjny SITIS INDURSY Sp. z o.o. w Grudziadzu na działkach nr 5/7 i 5/8 obręb 18 przy ul. Droga Kurpiowska/ Droga Graniczna w Grudziądzu.przy ul. Droga

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Grudziądz, dnia 14 grudnia 2016 roku

GK-I.6220.15.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 roku poz.353)   art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

z a w i a d a m i a

o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wszczętej na wniosek firmy SITS  INDUSTRY Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Sikorskiego 60 w Brodnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład Produkcyjny SITS INDUSRY Sp. z o.o. w Grudziądzu  na działkach nr 5/7 i 5/8 obręb 18 przy ulicy Droga Kurpiowska/Droga Graniczna w Grudziądzu” .

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, parter, pokój nr 4, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz od 8.00 do 12.00 (w piątek), w terminie od dnia 15 grudnia 2016 roku do dnia 5 stycznia 2016 roku.

Zainteresowani w wyżej wymienionym terminie mogą składać uwagi wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, które rozpatrzone zostaną przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 14-12-2016 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2016 14:20