herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/106/16 w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025" 2016-12-19 13:48
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/105/16 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-19 13:47
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/104/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2016-12-27 11:19
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/103/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 2017-10-12 15:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/102/16 w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych 2016-12-19 13:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/101/16 w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2017 rok 2016-12-19 13:41
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/100/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-12-15 09:26
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/99/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-12-28 09:57