herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” określonego w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. 

Szczegóły dotyczące powyższego konkursu znajdują się w załączonym Zarządzeniu.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowych. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Bolibok 16-12-2016 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Bolibok 16-12-2016 09:36