herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz-etap II, na działce: nr: 15/26 - obręb nr 95; zlokalizowanej przy ul. Hoffmana 1-7 w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                  wywieszono: 19.12.2016r.

Wydział Budownictwa                                                               zdjęto: 03.01.2017r.

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.34.2016                                                                                                                          Grudziądz, 19 grudnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego, reprezentującego Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz z dnia 14 grudnia 2016 r., złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz-etap II, na działce: nr: 15/26 – obręb nr 95; zlokalizowanej przy ul. Hoffmana 1-7 w Grudziądzu, informuję że w dniu 19 grudnia 2016 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego dla w/w inwestycji.

                Zgodnie z zapisem art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) o brzmieniu: „Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (…).”

W związku z w/w zapisami dla planowanej inwestycji nie wydaje się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne dotyczące w/w sprawy jest bezprzedmiotowe.

                   Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 22-12-2016 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 22-12-2016 09:53