herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/119/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-12-29 10:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/118/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-12-29 14:26
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/117/16 w sprawie zajęcia stanowiska w związku ze wszczęciem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXX/98/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2016-12-29 09:11
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/116/16 w sprawie przekazania według właściwości skargi Pana Aleksandra P. 2016-12-29 09:09
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/115/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2016-12-29 09:09
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/114/16 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-12-29 09:08
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/113/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2016" 2016-12-29 09:07
dokument UCHWAŁA Nr XXX/112/16 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-01-09 10:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/111/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców 2017-10-12 14:54
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/110/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi na terenie miasta Grudziądza 2016-12-29 09:05
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/109/16 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy-miasto Grudziądz 2017-01-09 10:33
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/108/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2016-12-29 10:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/107/16 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2016-12-30 09:12