herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 stycznia 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2017 dla przebudowy ulicy Łukasiewicza w Grudziądzu, na działkach nr: 43, 42, 29, 30, 33, 34, 37/1, 38, 41 w obrębie nr 68 oraz działkach nr: 25, 23, 21, 16, 15, 14 w obrębie nr 70

                                                                                                        wywieszono: 25.01.2017 r.

                                                                                                         zdjęto:           09.02.2017 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        

Wydział Budownictwa      

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.36.2016                                                                                                            Grudziądz, 24 stycznia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Jarosława Murgała - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34a, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Łukasiewicza w Grudziądzu,  na działkach nr: 43, 42, 29, 30, 33, 34, 37/1, 38, 41 w obrębie nr 68 oraz działkach nr: 25, 23, 21, 16, 15, 14 w obrębie nr 70, informuję że w dniu 24 stycznia 2017 r. wydano decyzję nr 1/2017 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym zlokalizowana jest w/w inwestycja Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 25-01-2017 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 25-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2017 13:54