herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Bora - Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową? w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ?Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych?

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 22.03.2017 r.

 

         Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa ul. Bora-Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych”

 

Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek Pana Jarosława Murgały działającego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Prezydenta Grudziądza jako zarządcy dróg publicznych na terenie Grudziądza, złożony 22.02.2017 r., po uzupełnieniu 15.03.2017 r.,

 

INWESTYCJA REALIZOWANA BĘDZIE NA NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁKACH:

1. Działki będące własnością Gminy-miasta Grudziądz (położone w pasie drogi publicznej):

obręb 100 – działki nr: 50, 48/4;

obręb 104 – działki nr: 58, 60;

obręb 113 – działki nr: 1/2, 31, 7, 32/1, 37,

obręb 99   – działki nr: 58, 60, 63, 24;

obręb 98   – działki nr: 19/2, 29, 20, 30, 55,

obręb 97   – działki nr: 6/134, 6/135, 6/136;

obręb 96   – działki nr: 22, 10/12;

obręb 95   – działka nr 44;

 

2. Działki przejmowane pod drogę z podziału (będące własnością innych podmiotów):

obręb 100 – działki nr: 52/2 (po podziale 52/3, 52/4); 51/100 (po podziale 51/112, 51/113);

                    51/109 (po podziale 51/116, 51/117); 51/101 (po podziale 51/114, 51/115);

                    51/91 (po podziale 51/110, 51/111);

obręb 113 – działki nr: 2 (po podziale 2/1, 2/2); 3 (po podziale 3/1, 3/2);

obręb 98   – działki nr: 18/20 (po podziale 18/21, 18/22); 18/8 (po podziale 18/23, 18/24);

 

3. Działki,  dla  których  konieczne  jest  ograniczenie  w  korzystaniu z nieruchomości

   (będące własnością innych podmiotów):

obręb 100 – działka nr 51/101 (po podziale 51/114, 51/115 [nt]);

 

• Dot. pkt 2 - w nawiasach drukiem wytłuszczonym z podkreśleniem oznaczono działki przejmowane pod drogę, drukiem niewytłuszczonym działki pozostające przy dotychczasowym właścicielu.

• Dot. pkt 3 - w nawiasie drukiem wytłuszczonym bez podkreślenia z adnotacją [nt] oznaczono działkę, dla której konieczne jest nietrwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.

 

 

          Strony, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Planowania  Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (II piętro, pok. 313) od pon. do czw. w godz. 7.30÷15.30, w piątek w godz. 7.00÷13.00.

          Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 22-03-2017 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2017 12:21